הצטרפות וביצוע שינויים

הרשמה

עליכם להירשם בהטבות ביטוח הבריאות כמועסקים חדשים. במסגרת מילוי הטפסים כעובדים חדשים בחברה, תמלאו את טופס 101 שישמש לטיפול בהרשמה שלכם.

עריכת שינויים

באפשרותכם לערוך שינויים בכל עת במהלך השנה, למשל בעקבות אירוע חיים מזכה (Qualifying Life Event) יש ליצור קשר עם מבטח סימון או עם נציג הפנסיה האישי שלך כדי לבצע את השינויים. לעריכת שינויים, יש לפנות ישירות לאורות.