חופשות היעדרות

במקרה של לידת תינוק, פציעה או טיפול בבן משפחה שנפגע, ייתכן שלא תוכלו לעבוד משך זמן ממושך. לכל אחת מההיעדרויות שצוינו להלן יש פרטים ספציפיים לגבי הזכאות, התשלום וההגנה על העבודה, וכן לגבי התהליך שעליכם לפעול לפיו כדי לדווח על היעדרותכם ולנהל אותה. לקבלת מידע נוסף, עברו אל Insight.

אימוץ

אתם זכאים לעד 26 שבועות.

ההיעדרות משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי למשך 15 שבועות ועל ידי Intuit למשך ארבעה שבועות. שבעת השבועות הנותרים אינם משולמים.

טיפול בילד, בן/ת זוג ואדם מזדקן

לאחר שנה בחברה, אתם זכאים ל-90 יום לכל היותר (כולל ימי מחלה) כדי לטפל בילד מתחת לגיל 18 החולה במחלה חשוכת מרפא או שהינו במצב נכות. באפשרותכם להשתמש בעד 60 מאותם ימים כדי לטפל בבן/בת זוג שחלו במחלה חשוכת מרפא.

ההיעדרות משולמת אם יש לכם ימי מחלה. אחרת, היא אינה משולמת.

חופשת לידה

אתם זכאים לעד 26 שבועות.

ההיעדרות משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי למשך 15 שבועות ועל ידי Intuit למשך ארבעה שבועות. שבעת השבועות הנותרים אינם משולמים.

אישית

ייתכן שתהיו זכאים להיעדרות אישית לפי שיקול דעתה הבלעדי של Intuit, אם אינכם זכאים להיעדרות, או שכבר מיציתם את כל ההיעדרויות הזמינות. אם השלמתם 6 חודשים בחברה, ייתכן שתהיו זכאים להיעדרות אישית. אם עוד לא הגעתם ל-6 חודשים מלאים בחברה, במשרה מלאה, אינכם זכאים להיעדרות אישית. אתם יכולים לקבל היעדרות אישית החל מ-10 ימים ועד 6 חודשים.

היעדרות זו אינה משולמת.

חופשת לידה לא בתשלום

כעובדת, את זכאית לעד 12 חודשי היעדרות. אם אתה עובד זכר, אתה זכאי לקבל עד 12 חודשים.

היעדרות זו אינה משולמת.