חופשות

חגי 2020

Intuit מציעה עד תשעה ימי חג משולמים לעובדים קבועים.

חג תאריך משך
ערב פסח חג ראשון רביעי, 8 באפריל יום 1
פסח חג ראשון חמישי, 9 באפריל יום 1
ערב פסח חג שני שלישי, 14 באפריל יום 1
פסח חג שני רביעי, 15 באפריל יום 1
יום הזיכרון שני, 27 באפריל חצי יום
יום העצמאות שלישי, 28 באפריל יום 1
יום העצמאות (יוםהעצמאות) יום רביעי, 29 באפריל יום 1
ערב שבועות חמישי, 28 במאי חצי יום
יום השני של ראש השנה ראשון, 20 בספטמבר יום 1
ערב יום כיפור ראשון, 27 בספטמבר יום 1
יום כיפור שני, 28 בספטמבר יום 1