תוכנית Wellbeing for Life

אנחנו רוצים שתהיה בריא בכל היבטי חייך. אם הנך עובד קבוע, הנך זכאי לקבל עד 3700 ₪ לכל שנת כספים בכדי לסייע בפירעון עלויות ההוצאות הקשורות לרווחה שלך ושל בני משפחתך. להוציא כמה מקרים יוצאי דופן, כמעט כל הוצאה הקשורה לרווחה הגופנית, הרגשית והכלכלית מזכה בהחזר הוצאות. שים לב שזוהי הטבה חייבת במס. המסים ינוכו מההחזר שלך.

זכאות

עובדי Intuit קבועים במשרה מלאה ובמשרה חלקית.

איך זה עובד

איך מתחילים

ראה איך לקבל החזר.

אנו מבינים כי צרכי הרווחה שלך הם ייחודיים ומותאמים עבורך. זו הסיבה שתוכנית הרווחה לחיים (Well-being for Life Program) הורחבה לתמיכה בכל מה שנמצא בקטגורית הרווחה הפיזית, הרגשית או הכלכלית, לרבות כל הוצאה שלדעתך תומכת בצרכי המשפחה שלך, למעט הפריטים שאינם ברי-זכאות כמפורט להלן. עליך להיות שכיר בפועל בזמן היווצרות ההוצאה, או במועד התחלת השירות, וכאשר אתה מגיש את המסמכים לקבלת השיפוי. אירועים או שירותים עתידיים לא יזכו בהחזר עד לתאריך התחלת האירוע או השירות (כגון חופשות עתידיות). למשל, אם בינואר אתה מזמין טיסה שתתקיים ב-15 ביוני, ההוצאה לא תזכה בשיפוי עד לתאריך 15 ביוני, אפילו אם שילמת על הטיסה בינואר.

מסמכי ההחזר חייבים לכלול:

  • הוכחת ההוצאה (תאריך; תיאור; סכום)
  • הוכחת תשלום (כלומר, קבלה; תדפיס בנק/כרטיס אשראי; צורה אחרת של הוכחת תשלום)

כדי שבקשתך תעובד, חובה לספק גם את הוכחת ההוצאה וגם את הוכחת התשלום.

שאלות נפוצות

אילו הוצאות מזכות בהחזר?
כיצד אני מבקש החזר?

איפה ניתן לקבל עזרה

דרווין (Darwin), מנהלן ההטבות שלך
בקר באתר האינטרנט

דפים קשורים

הערכת בריאות
מרכז הרווחה ותוכנית הפעילות