אני באבל

אנא קבל את תנחומינו על אובדנך. אם נפטר מישהו מהקרובים לך, ניתן לקבל סיוע במסגרת תוכניות הרווחה הרגשית של Intuit שכוללות גישה לייעוץ ותמיכה במהלך זמנים קשים אלה.

אם אתה נתמך ו/או מוטב של עובד Intuit שנפטר:

  • אם אתה מכוסה כעת בתוכנית הרפואית של העובד, אתה זכאי להמשך כיסוי למשך שלושה חודשים לאחר פטירת העובד.
  • ייתכן שאתה זכאי לפנסיה של האדם שנפטר וליתרת הכספים בביטוח החיים שלו.
  • אם עובד Intuit החזיק בניירות ערך (מניות ESPP, אופציות למניות, או RSU), תקבל ממנהלן תוכנית המניות של Intuit הצהרה על ערך המניות המפרטת את האחזקות ואת הצעדים בהם יש לנקוט כדי לוודא שנכסים אלה מועברים כראוי.

אם אתה עובד של Intuit, והנפטר הוא נתמך ו/או מוטב שלך:

  • עליך לעדכן את בחירת המוטבים שלך בתוכניות הפנסיה, ביטוח החיים והסיעוד, ואתה יכול להפסיק את הכיסוי עבור הנתמך שלך. למד עוד כיצד ; לבחור או לשנות מוטבים.
  • למד עוד על תוכניות החופשה הזמינות עבורך כעובד Intuit בזמן אבל.