משקפי ראיה

Intuit מעניקה החזר בגובה של עד 550 ₪ לשנה על רכישת משקפיים או עדשות.

החזרים כספיים

על מנת להגיש בקשה להחזר במסגרת תוכנית Vision:

  1. צור בקשה ב -Darwin, Your Benefits Administrator.
  2. העלה מסמך PDF או עותק דיגיטלי של הקבלות.
  3. ניתן להגיש מספר בקשות להחזר במהלך כל שנת כספים (1 באוגוסט עד 31 ביולי).

הערה: יש לוודא שהקבלות כוללות את הסכום הכולל שברצונך לתבוע (כולל מסים). יש לצרף תרגום לאנגלית של כל פרטי הקבלה בעברית. כולל שמכם, פרטי הספק, הפריטים/השירותים שנרכשו, סכום התשלום והתאריך.

התאריך האחרון להגשת בקשות בשנת הכספים 2024 הוא ה-31 ביולי2024.

יש לוודא שהקבלות כוללות את כל הסכום שברצונכם לתבוע לאותה שנת כספים. ההוצאות שעבורן מוגשות הקבלות צריכות לחול באותה שנת כספים.

החזרים במסגרת תוכנית Vision יתווספו לתלוש המשכורת.