תוכנית החזרי הוצאות על טיפולי שיניים

עובדים קבועים במשרה מלאה או במשרה חלקית יכולים לקבל החזר על הוצאות דנטליות מוכרות בגובה של עד 1200 ₪ בשנה.

הטבה זו מיועדת לעובדים בלבד ואינה מכסה בני משפחה.

הוצאות מוכרות

ההוצאות המוכרות כוללות את המקרים הבאים:

  • כיסוי מונע כולל בדיקות, צילומי רנטגן, טיפולי שיננית, סתימות וטיפולי שורש
  • כיסוי טיפולי שיקום הפה כולל כתרים, תותבות ושתלים
  • כיסוי אורתודנטי כולל טיפולים וצילומי רנטגן

ההוצאות המוכרות חלות החל ה-1 באוגוסט 2021 ואילך. אם תאריך ההעסקה שלך חל אחרי ה-1 באוגוסט 2021, הוצאות מוכרות הן רק כאלה שנצברו בתאריך ההעסקה או אחריו.

תאריך הכיסוי האפקטיבי

הנך זכאי להחזר החל מתאריך התחלת העבודה שלך. חשבונות ההחזר מתאפסים בכל שנת כספים. התאריך האחרון בכל שנת כספים הוא ה-31 ביולי.

במועד הגשת מסמכי ההחזר, עליך להיות מועסק פעיל במקום העבודה. אם תקופת העסקתך הסתיימה, עליך להגיש את בקשת ההחזר ולקבל עליה אישור לפני תאריך סיום ההעסקה על מנת לקבל תשלום.

מי זכאי להשתתף בתוכנית?

התוכנית מוצעת לעובדים קבועים המועסקים במשרה מלאה וחלקית.

כיצד ניתן לקבל החזר

כדי להגיש בקשה להחזר במסגרת חשבון ההחזר הדנטלי:

  1. צור בקשה ב-Darwin, Your Benefits Administrator.
  2. העלה מסמך PDF או עותק דיגיטלי של הקבלות.
  3. במהלך שנת הכספים (1 באוגוסט עד 31 ביולי) ניתן להגיש מספר בקשות להחזר עד למקסימום האפשרי.

על מנת לקבל החזר על ההוצאות, יש לצרף לכל בקשה כזו את המסמכים הנוגעים לטיפול וקבלות על התשלומים שבוצעו.

ההחזר יתבצע לתלוש המשכורת והמס בגינו יחול על החברה. זמן הטיפול בבקשה עשוי להימשך עד שני מחזורי שכר.

התאריך האחרון להגשת בקשות בשנת הכספים 2022 הוא ה-31 ביולי 2022.