תוכנית Well-being for Life

לרווחה הפיננסית תפקיד חשוב בבריאות הכללית שלכם. תוכנית Well-being for Life נותנת לכם החזר עד 3,700 ש"ח בשנה על הוצאות הקשורות לרווחתכם הגופנית, הרגשית והפיננסית.

הוצאות מוכרות הנוגעות לרווחה פיננסית כוללות שירותים דיגיטליים בתחום הרווחה הפיננסית, שירותים לטיפול במבוגרים עבור בני משפחה, שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי, סמינרים ושיעורים פיננסיים וכן תשלום על טיפול ארוך טווח.