עזרה בשכר לימוד

התוכנית לעזרה בשכר לימוד עוזרת לכם בעלות של המשך לימודיכם בנושאים הנוגעים לתפקידכם הנוכחי או לפיתוח הקריירה שלכם ב-Intuit. אתם זכאים להשתתף אם אתם עובדים 20 שעות או יותר בשבוע.

מועד אחרון לבקשת החזר
הוצאות מוכרות
כיצד להגיש בקשה לעזרה בשכר לימוד
כיצד ניתן לקבל החזר
הנחיות בנוגע להחזרים כספיים
אישור המנהל

עובדים קבועים במשרה מלאה, העובדים 30 שעות שבועיות או יותר, וכן עובדים במשרה חלקית, העובדים 20 עד 29 שעות שבועיות, זכאים להשתתף. עובדים עונתיים ומתלמדים אינם זכאים להשתתף.

 • עובדים במשרה מלאה מקבלים החזר בסך 12,000 ש"ח לכל היותר לשנה קלנדרית.
 • עובדים במשרה חלקית מקבלים החזר בשיעור יחסי.

אם אתם בחופשת היעדרות, אינכם זכאים להחזר על שיעורים שלקחתם כשהייתם בחופשה או שעדיין התקיימו במועד היציאה לחופשה. במקרה של סיום העסקתכם, אינכם זכאים לסיוע בגין שיעורים שנקבעו או שעדיין התקיימו במועד סיום העסקתכם.

מועד אחרון לבקשת החזר

את כל הבקשות להחזר שכר לימוד יש להגיש יחד עם התיעוד הנדרש עד ל-9 בדצמב2022, לקבלת החזר כספי במסגרת השווי המרבי של התוכנית לשנת 2022. בקשות חסרות, בכלל זה היעדר תיעוד נדרש, לא יזכו אתכם בהחזר לשנת 2022.

תשלום שכר לימוד יחול על השנה הקלנדרית שבה שולם. למשל, אם השיעור מסתיים בחודש דצמבר, אך תשלמו עליו רק בחודש ינואר, התשלום ייחשב כחלק מהסכום המרבי של 12,000 ש"ח עבור השנה הקלנדרית של חודש ינואר.

ניתן להגיש הוצאות העולות על סכום ההחזר המרבי השנתי בשנים עתידיות, עד שיינתן החזר כספי בגין העלות המוכרת במלואה - כל עוד תימשך העסקתכם ב-Intuit.

הוצאות מוכרות

 • תשלומי חובה בגין שכר לימוד
 • בקשת רישום, שכר לימוד, ספרים נדרשים, תוכנות נדרשות ודמי מעבדה
 • חניה, מבחנים, ביטוח בריאות לסטודנט, דמי איחור, דמי סיום לימודים ותשלומי רשות.

לידיעתכם, התוכנית לא מכסה מבחנים הנדרשים להסמכה, אך ייתכן שהוצאה זו תקבל אישור דרך המחלקה שלכם.

כיצד להגיש בקשה לעזרה בשכר לימוד

 1. לפני ההרשמה, נא לעיין בדרישות הזכאות עבור עובדים וקורסים.
 2. נא למלא את רשומת העובד שלכם במערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase. אם כבר מילאתם את רשומת העובד שלכם, ודאו שהפרטים שלכם נכונים, או בצעו שינויים לפי הצורך.
 3. עבור כל קורס שברצונכם לקחת, נא למלא את רשומת הקורס במערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase.
 4. נא לוודא מול משאבי אנוש שהרשות האזורית להכרה במוסדות לימוד מכירה בקורס המסוים.
 5. שמרו את רשומת הקורס. פעולה זו תשלח הודעת דואר אלקטרוני אל המנהל שלכם, כדי שיאשר או ידחה את בקשתכם בהתאם לדרישות הזכאות מבחינת עובדים וקורסים.
 6. כאשר המנהל יאשר או ידחה את בקשתכם, תקבלו בדואר אלקטרוני הודעה על כך. אם המנהל יאשר את בקשתכם, המשיכו בהרשמה לקורסים. אם המנהל יסרב לבקשתכם, תצטרכו לפנות אליו ישירות כדי לקבל פרטים.

בכל פעם שתתחילו קורס חדש, עליכם להזין רשומת קורס חדשה במערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase לאישור המנהל שלכם.

כיצד ניתן לקבל החזר

לאחר שתסיימו את הקורסים שקיבלו אישור מראש מהמנהל:

 1. סיימו את הקורס שאושר בציון 70 לפחות, או בציון עובר במקרה של קורס "עובר/נכשל" או בציון קורס שהושלם, ותקבלו נקודות זכות (קרדיט) להשלמת תוכניות הסמכה.
 2. הזינו את הציון שלכם ברשומת הקורס במערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase.
 3. העלו את גיליון הציונים והקבלות שלכם על כל הוצאה הקשורה ללימודים למערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase.
 4. ודאו שהעלות בפועל בבקשת ההחזר ב-QuickBase נכונה, וסמנו את התיבה "Ready for Reimbursement" (מוכן להחזר כספי).
 5. שמרו את הרשומה.
 6. ההחזר יופיע בתלוש המשכורת שלכם כעבור תקופת תשלום או שתיים.

הוצאות שכר לימוד יוחזרו בתלוש המשכורת שלכם. ההחזר מהווה גמלה בעין החייבת במס. אתם תחויבו במס כאשר תקבלו את ההחזר.

הנחיות בנוגע להחזרים כספיים

חובה לקיים את כל ההנחיות שלהלן:

 • אסור לכם להימצא בתקופה של תוכנית לשיפור ביצועים (או אזהרה בכתב) בשום שלב במהלך 90 הימים האחרונים.
 • על הקורסים להיות חלק מתואר או מלימודי תעודה. תוכנית זו אינה מכסה שיעורים פרטניים.
 • עליכם לקבל מראש אישור להחזר על השיעורים שלכם, ועל השיעורים להתחיל בתאריך קבלתכם לעבודה או לאחר מכן.
 • מותר לקחת רק שיעורים או תוכניות תארים שאותם מציע מוסד המוכר על-ידי הרשויות האזוריות להכרה במוסדות לימוד.
 • עליכם לקבל ציון 70 לפחות, ציון "עובר" אם מדובר בקורס "עובר/נכשל" או ציון השלמת דרישות הקורס וכן לקבל נקודות זכות (קרדיט) או תעודה/תואר.
 • על הקורסים לחול שלא בשעות העסקים הרגילות, למשל בערבים או בסופי שבוע.
 • אין לקבל ממקור אחר סיוע העולה על העלות המלאה של הקורס והחומרים הדרושים.

אישור המנהל

המנהל שלי לא קיבל בדואר אלקטרוני בקשה לאישור הקורסים שלי דרך מערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase.מה עליי לעשות?

כדי לשלוח שוב למנהל בקשת אישור בדואר אלקטרוני, יש לוודא שאתם נמצאים ברשומת הקורס הנכונה ב-QuickBase. ערכו את הרשומה, גללו עד למטה, סמנו את התיבה שלצד "Resend Email?" (האם לשלוח שוב הודעה בדוא"ל?), והזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של המנהל בשדה "Resend Email To" (שלח שוב הודעת דוא"ל אל). שמרו את הרשומה ואז ערכו אותה שוב, והפעם בטלו את הסימון בתיבה "Resend Email?". שמרו שוב.

בתור מנהל, אילו תהליכים עליי להשלים כדי לאשר או לדחות את בקשת העובד שלי לעזרה בשכר לימוד?

בתור מנהל, תקבלו הודעה בדואר אלקטרוני ממערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase כאשר עובד שלכם יזין בקשה. לחצו על הקישור המופיע בהודעת הדוא"ל כדי לעיין במידע שהעובד שלכם הזין, על מנת לברר אם הבקשה עומדת בהנחיות הזכאות מבחינת עובדים וקורסים של התוכנית לעזרה בשכר לימוד, ובחרו בהודעת באפשרות האישור או הדחייה. אי אפשר לאשר או לדחות את הבקשה דרך QuickBase, ולכן יש להקפיד לבצע את הבחירה בהודעת הדוא"ל. לאחר שתבצעו את בחירתכם, העובד יקבל בדואר אלקטרוני הודעה על החלטתכם.

המנהל שלי דחה את בקשתי. מה עכשיו?

כדי לקבל החזר במסגרת התוכנית, עליכם לקבל את אישור המנהל לפני תחילת הקורסים. בכל שאלה בנוגע לסיבת סירובו של המנהל לבקשתכם, ניתן לפנות אל המנהל ישירות.

מה אם אעבור למנהל אחר לאחר תחילת הקורסים?

מעבר בין מנהלים לא ישפיע על ההחזר הכספי שלך. אישור המנהל נדרש רק לפני תחילת הקורסים.

אם התחלף לי מנהל מאז הפעם האחרונה שבה הזנתי קורס באתר האינטרנט של מערכת העזרה בשכר לימוד, האם עליי לעשות דבר מה באופן אחר?

לא, התהליך נותר זהה. הבקשות לאישור שלכם תמיד יישלחו בדואר אלקטרוני למנהל הנוכחי שלכם, לפי מדריך החברה. בקשותיכם בעתיד לאישור קורסים יישלחו אל המנהל החדש שלכם.

המנהל שלי בחופשה, אבל אני צריך אישור לקורסים לפני שיתחילו. מה עליי לעשות?

אם המנהל שלכם נמצא בחופשה ממושכת, תוכלו להחליף את המנהל המצוין ברשומת העובד שלכם במערכת העזרה בשכר לימוד של QuickBase אל המנהל של המנהל שלכם. לאחר שתבצעו את השינוי ברשומת העובד שלכם, פנו אל HR Connect כדי לבקש שליחה חוזרת של בקשת האישור בדוא"ל.