ביטוח

חיים ונכות

ביטוח חיים ותגמולי נכות מסופקים דרך תוכנית הפנסיה האישית שלכם. רמות הכיסוי ייקבעו לפי הצורך האישי שלכם. אם אושרה לך נכות, תקבל/י 100% מהמשכורת למשך 3 החודשים הראשונים לאחר סיום ימי המחלה.