תוכנית רכישת מניות לעובדים

העבודה שלכם מאפשרת ל-Intuit להצליח, ותוכנית רכישת המניות לעובדים (ESPP) היא דרך נוספת לקבל גמול על כך. ESPP נותנת לכם הזדמנות להחזיק בחלק מ-Intuit ולחסוך למען העתיד.

למה כדאי להצטרף

ESPP מאפשרת לכם לקנות מניות של Intuit בהנחה של 15 אחוז לפחות - רווח מיידי! אם תמשיכו להחזיק במניותיכם, ומחיר המניה של Intuit יעלה, תרוויחו שוב, משום שתוכלו למכור את המניות במחיר גבוה יותר.

ESPP היא דרך מצוינת לחזק את אסטרטגיית החיסכון שלכם. ESPP עשויה להועיל לכם ביעדי החיסכון לטווח הקרוב והרחוק:

 • פירעון חובות בריבית גבוהה.
 • השלמת חיסכון לפרישה.
 • חיסכון למקדמה בקניית בית.
 • יצירת חשבון חיסכון ללימודים גבוהים או תרומה לו.
 • בניית קרן חיסכון למקרי חירום.

כיצד להירשם או לערוך שינויים

הרשמה

ניתן להירשם בשתי התקופות הבאות של ההרשמה הפתוחה: 15–28/29 בפברואר או 15–31 באוגוסט.

בקרו באתר האינטרנט של E*Trade, ובצעו את השלבים המתוארים במדריך ההרשמה ל-ESPP.

עריכת שינויים

לאחר שתירשמו ב-ESPP, תוכלו לערוך שינויים, להשהות הפרשות או לעזוב את התוכנית דרך אתר האינטרנט של E*Trade.

שינוי הפרשות מהמשכורת

 • באפשרותכם להקטין את ההפרשות פעם אחת בכל תקופת רכישה של שלושה חודשים (לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הרכישה). אחוז ההפרשה החדש יחול על שארית תקופת ההצעה.
 • תוכלו להגדיל הפרשות אך ורק במהלך אחת משתי תקופות ההרשמה: 15–28/29 בפברואר או 15–31 באוגוסט. לא יורשו העלאות מחוץ לתקופות אלה.

השהיית הפרשות

 • ניתן להשהות את ההפרשות אך עדיין לבצע רכישה בתום תקופת הרכישה העדכנית דאז.
 • לכל המאוחר, יש להשהות הפרשות שבועיים לפני תאריך הרכישה. ההשהיה תיכנס לתוקף במחזור השכר הבא.
 • כדי לשוב ולהפריש, יש להירשם מחדש בתקופת ההצעה הבאה.

יציאה מ-ESPP

 • ניתן לעזוב את התוכנית או לבטל את ההשתתפות בה בכל עת דרך אתר האינטרנט של E*Trade, למעט בשבועיים הקודמים לתאריך הרכישה.
 • לאחר שתעזבו את ESPP, תקבלו, תוך שתי תקופות שכר, החזר בגין הניכויים מתלוש המשכורת שלכם. ההחזר לא יחויב במס.
 • אם תרצו לשוב ולהפריש, עליכם להירשם מחדש בתקופת ההרשמה הבאה.

כיצד ESPP פועלת

ניכויים מהמשכורת

במהלך תקופת ההרשמה, תוכלו לבחור להפריש 1–15% מסך התגמול שלכם (שכר בסיס בתוספת תגמול תמריצי). לאחר ההרשמה, אין צורך בפעולות נוספת מצדכם. ההפרשות יועברו ל-ESPP שלכם דרך ניכויים אוטומטיים מהמשכורת. הניכויים נעשים לאחר מיסוי, אך מחושבים לפי הכנסות לפני מס.

רכישת מניות

בכל שנה יש שתי תקופות הצעה בנות שישה חודשים. כל תקופת הצעה בנויה משתי תקופות רכישה בנות שלושה חודשים.

 • בתקופת ההצעה שבין 16 בספטמבר ל-15 במרץ, תקופות הרכישה הן 16 בספטמבר עד 15 בדצמבר וכן 16 בדצמבר עד 15 במרץ. תאריכי רכישת המניות הם 15 בדצמבר ו-15 במרץ.
 • בתקופת ההצעה שבין 16 במרץ ל-15 בספטמבר, תקופות הרכישה הן 16 במרץ עד 15 ביוני וכן 16 ביוני עד 15 בספטמבר. תאריכי רכישת המניות הם 15 ביוני ו-15 בספטמבר.

הניכויים מתלוש המשכורת יצטברו במהלך כל אחת מתקופות הרכישה. בסופה של כל תקופת רכישה ("תאריך הרכישה"), יירכשו מניות רגילות של Intuit בהנחה של 15 אחוז על הנמוך מבין: (1) מחיר הסגירה בתאריך הרכישה, או (2) מחיר הסגירה ביום הראשון של תקופת ההצעה ("תאריך ההצעה"). המניות יהיו זמינות בחשבונכם שלושה עד חמישה ימי עסקים לאחר תאריך הרכישה.

הערה: אם תאריך הרכישה יחול במהלך סוף שבוע או ביום חג בארה"ב, הוא יוקדם ליום שישי או ליום העסקים הקודם.

* רשות המסים הפדרלית של ארה"ב מגבילה רכישות במסגרת ESPP לסכום של $25,000 (דולר אמריקני) במניות לכל שנה קלנדרית, לפי השווי ביום הראשון של תקופת ההצעה. למרות ההגדרה, לא מדובר במגבלה של $25,000 על הסכום שעובד יכול להפריש מדי שנה קלנדרית. מדובר במגבלה על שווי המניות המרבי שעובד רשאי לרכוש במסגרת ESPP לכל שנה קלנדרית שבה הוא משתתף בתוכנית. החישוב עשוי להיות מורכב, משום שהשווי המיוחס למניות שעובדים רוכשים במסגרת ESPP אינו המחיר לאחר הנחה, אלא השווי המלא של המניות ביום הראשון של תקופת ההצעה. אם תגיעו למגבלה זו במהלך תקופת רכישה מסוימת, רכישת המניות שלכם תוגבל, ותקבלו בחזרה הפרשות החורגות מהמגבלה.

תכונות מיוחדות של ESPP

שתי תכונות חשובות אלה של ESPP נועדו להבטיח לכם את מחיר הרכישה הטוב ביותר תמיד:

 • תכונת המבט אחורה: אם מחיר המניה של Intuit יעלה בתקופת ההצעה, תשלמו 85% ממחיר המניה של Intuit בתאריך ההצעה. במקרה כזה, ההנחה על מחיר השוק תהיה גבוהה מ-15 אחוז.
 • תכונת האיפוס: המערכת תוציא אתכם מאותה תקופת הצעה, ותרשום אתכם בתקופת הצעה חדשה בת שלושה חודשים. במקרה כזה, ההנחה מחושבת לפי הנמוך מבין: (1) מחיר הסגירה ביום הראשון של תקופת ההצעה המקוצרת או (2) מחיר הסגירה בתאריך הרכישה.

מכירת מניות

לאחר רכישת מניות והעברתן לחשבונכם ב-E*Trade (בדרך כלל תוך שניים-שלושה ימי עסקים), תוכלו למכור אותן בכל עת במהלך תקופות הסחר הפתוחות שלנו, בכפוף להוראות המדיניות של Intuit בנושא שימוש במידע פנים. כדי למכור מניות, תוכלו להיכנס אל חשבונכם ב-E*Trade או לפנות אל E*Trade.