קרן לימודים

קרן השתלמות היא תוכנית החיסכון היחידה לעובדים הפטורה ממס הזמינה בישראל. היא נוצרה במקור כדי לעזור לאנשים לחסוך עבור הוצאות על השכלה, אולם היא יכולה גם לעזור לך להשיג מטרות פיננסיות קצרות או ארוכות טווח.

הפרשות

Intuit תפריש סכום השווה ל-7.5% משכרך החודשי* כהפרשת מעסיק, ותנכה 2.5% משכרך החודשי כהפרשת העובד. לפני שנת הכספים 2020, שתי ההפרשות היו בכפוף למגבלה המוכרת לצורכי מס, שהייתה משכורת חודשית של 15,712 ש"ח.

הערה: תוכל לבחור אם להשתתף בהפרשה לקרן לימודים שמעל מסגרת המס. אם לא תשתתף בהפרשה הנוספת לקרן הלימודים, תקבל את הפרשת המעביד בסך 7.5% מעל מגבלת המס באמצעות ה-Payslip שברשותך. הטבה זו תוכר במס ותהיה כפופה לביטוח הלאומי. תוכל לבחור בכך כעובד חדש (ראה את ערכת הגיוס שלך) או במהלך אחד משני חלונות הגיוס (אוגוסט או פברואר). חלונות הגיוס וההוראות יישלחו אליך בדוא"ל.

*השכר כולל שכר בסיס ותשלום עבור שעות נוספות כמוצהר בהסכם ההעסקה.

חיסכון במס

  • הפרשות המעסיק של 7.5%, עד למשכורת של 15,712 ש"ח, בתוספת הריבית המצטברת אינן ממוסות לא בעת ההפקדה ולא בעת המשיכה.
  • הפרשות המעסיק של 7.5%, עד למשכורת של 15,712 ש"ח, בתוספת הריבית המצטברת ממוסות בעת ההפקדה כהכנסה רגילה. הרווחים ממוסים בעת המשיכה. (המס הוא רק על רווחי הון שמעל לעלות יוקר המחיה)

הפרשות העובד

  • הפרשות העובד של 2.5%, עד למשכורת חודשית של 15,712 ש"ח, ממוסות בעת ההפקדה (משולמות לאחר מס), אך הריבית המצטברת אינה ממוסה לא בעת ההפקדה ולא בעת המשיכה.
  • הפרשות העובד של 2.5%, מעל משכורת של 15,712 יוצאות מההכנסה נטו (משולמות לאחר מס), בתוספת הריבית המצטברת שממוסה בעת המשיכה.

משיכות

משיכות יכולות להתבצע בכל עת, אולם עלול לחול עליהן קנס מיסויי אם הן נעשות לפני "תקופת הנעילה" המצוינת להלן. על מנת לקבל טיפול מיסויי מועדף להפרשות שהתבצעו עד למגבלת המס (משכורת חודשית של 15,712 ש"ח), עליך לשקול את הנקודות הבאות:

  • אם השימוש למטרות השכלה: תוכל למשוך את הכסף ללא מס לאחר שלוש שנים בלבד.
  • אם השימוש לכל מטרה אחרת: תוכל למשוך את הכסף ללא מס לאחר שש שנים. אם אינך זקוק לגישה לכסף לאחר תקופת שש השנים, תוכל להשאיר את הכסף בקרן - ללא מס - כך שהכסף יוכל להמשיך להצטבר. הערה: לאחר משיכת הכסף, "תקופת הנעילה" בת שש השנים תתחיל מחדש.

הערה: הפרשות מעל מגבלת המס תמיד ימוסו. (רווחי הון מעל עלות יוקר המדד)

השקעת ההפרשות

קרן ההשתלמות שלך מתנהלת על ידי חברת השקעות לבחירתך.