Well Minds

אימוני מודעות יכולים להועיל לילדים בכל הגילאים ורמות היכולת.תוכנית Whil’s Grow עוזרת לילדים בתרגול טכניקות מודעות בכל זמן. תוכנית Grow יכולה לעזור להם לשפר את הריכוז שלהם, לישון טוב יותר ולהסדיר את רגשותיהם.

גם כשאתה מרוכז בצרכים של הילד, אל תשכח את הרווחה האישית שלך. חשוב גם לטפל בעצמך. ההצעה של Well Minds של Intuit יכולה לעזור לך להתמודד עם אתגרי החיים, לייצר חוסן ולהקל על המתח.

  • Whil הוא כלי דיגיטלי למודעות העוזר לך לשפר את בריאותך, יחסיך, תפקודך והשינה שלך.
  • שירותי הייעוץ יכולים לעזור לך כאשר אתה מוטרד ונראה שהחיים מכריעים אותך. באמצעות Optum, ספק ה-EAP של Intuit, תוכל לקבל שישה מפגשי ייעוץ חסויים בחינם בכל שנת כספים.