Family Support Time (זמן משפחתי תומך)

אנו יודעים כי הטיפול בילד בעל צרכים מיוחדים יכול להוסיף מתח ניכר על החיים העמוסים ממילא. על מנת לעזור לך להתמודד עם מצב משפחתי מסוג זה, אנו מציעים לך ארבעה שבועות של Family Support Time שיאפשר לך להעניק טיפול ותמיכה לבני משפחה בעלי מוגבלות התפתחותית ו/או לימודית מתמשכת.