סיוע בתהליך פונדקאות

אנו רוצים לתמוך בך בהרחבת המשפחה שלך, כך שלא תצטרך לדאוג לעניינים הכספיים, ותהיה לך אפשרות להתמקד יותר בהנאה שבהורוּת. תכנית הסיוע בפונדקאות של Intuit עוזרת לך בהוצאות זכאיות הקשורות בהסדרי פונדקאות הנעשים כחוק. הטבה זו מהווה הכנסה חייבת במס של מקבל ההטבה והיא תדווח בטופס W-2 שלך בתור שכר חייב במס.

מי זכאי לכך?

כדי להשתתף בתכנית הסיוע בפונדקאות, צריך להיות:

  • עובד קבוע הרשום לעבודה של 20 שעות או יותר בשבוע, או עובד Select Time
  • מועסק על-ידי Intuit בתקופת ההיווצרות, ההוכחה ואישור ההוצאות

הערה: אם בן/בת הזוג או הידוע/ה בציבור שלך עובדים ב-Intuit, רק אחד מכם זכאי להגיש הוצאות כדי לקבל החזר.

כיצד זה פועל

הורות אלטרואיסטית היא חוקית בישראל. Intuit  תספק תמיכה כספית לעובדים המשתמשים בהסדרים חוקיים מסוג זה. באחריותך לציית לחוקים ולתקנות החלים הקשורים לנוהלי פונדקאות בישראל.

Intuit תחזיר לך עד סכום כולל של 90,000 ₪ לילד/פונדקאות ועד למקסימום של 180,000 ₪ לכל החיים (לשני ילדים/פונדקאות, שלא תעלה על 90,000 ₪ לילד/פונדקאות) עבור הוצאות מזכות שנגרמו לך (ואשר אינם ניתנים להחזר בדרך אחרת) וכתוצאה מכך נחתם חוזה פונדקאות חוקי שהושלם במלואו באמצעות סוכנות מאושרת או פונדקאות לא מוצלחת.

בזכות הסכם פונדקאות שהושלם במלואו מכירים בך כהורה לילד בתעודת לידה, בצו אימוץ בית משפט או בצו בית משפט לאחר הלידה, המכיר בזכויות ההורות שלך על פי החוק החל, אשר אינו מפר כל חוק מדיני, מקומי או פדרלי.

סוכנות פונדקאות בדוקה היא ארגון או סוכנות מסחרית מבוססת עם רישיון עסק תקף המספקת שירותי פונדקאות לרבות אך לא מוגבל רק לייעוץ, מיון ותהליכי התאמה עד למסירת ילד ותכנון החזרה הביתה.

החזר הוצאות

להגשת בקשת החזר הוצאות, בצע את הצעדים הבאים:

  1. השלם את טופס בקשת החזר ההוצאות של תוכנית סיוע בתהליך פונדקאות.
  2. HR Connect שלח את הטופס ומסמכים תומכים אל

הוצאות שאינן זכאיות

  • כל הוצאה הקשורה לפונדקאות מסחרית
  • הוצאות המשולמות ישירות לאם הפונדקאית (הוצאות אלו יש לשלם באמצעות סוכנות מאושרת)
  • הוצאות ביטוח או נכות קצרה עבור הפונדקאית
  • הוצאות שעליהן ניתן החזר במסגרת התכנית של Intuit לסיוע באימוץ או כל תכנית הטבות אחרת של Intuit
  • כל הוצאה שעליה קיבלת החזר מכל ישות אחרת, לרבות במסגרת של תכנית אחרת לעובדים, תכנית או שירות ממשלתיים (למשל כיסוי של הוצאות משפטיות על-ידי תכנית ביטוח משולמת מראש או תכנית החזר ההוצאות לעובדים של בן/בת זוג שלך)