סיוע בתהליך פונדקאות

אנו רוצים לתמוך בך בהרחבת המשפחה שלך, כך שלא תצטרך לדאוג לעניינים הכספיים, ותהיה לך אפשרות להתמקד יותר בהנאה שבהורוּת. תכנית הסיוע בפונדקאות של Intuit עוזרת לך בהוצאות זכאיות הקשורות בהסדרי פונדקאות הנעשים כחוק. הטבה זו מהווה הכנסה חייבת במס של מקבל ההטבה והיא תדווח בטופס W-2 שלך בתור שכר חייב במס.

מי זכאי לכך?

כדי להשתתף בתכנית הסיוע בפונדקאות, צריך להיות:

  • עובד קבוע הרשום לעבודה של 20 שעות או יותר בשבוע, או עובד Select Time
  • מועסק על-ידי Intuit בתקופת ההיווצרות, ההוכחה ואישור ההוצאות

הערה: אם בן/בת הזוג או הידוע/ה בציבור שלך עובדים ב-Intuit, רק אחד מכם זכאי להגיש הוצאות כדי לקבל החזר.

כיצד זה פועל

פונדקאות ממניעים אלטרואיסטיים חוקית בישראל. Intuit תספק תמיכה כספית לעובדים הנעזרים בהסדרים חוקיים מסוגים אלה. באחריותך לעמוד בדרישות החוקים והתקנות החלים הנוגעים לפונדקאות בישראל.

Intuit תעניק לך החזר בסך 90,000 ש"ח לכל היותר לילד, ולשני ילדים לכל היותר לאורך החיים סך של 180,000 ש"ח לכל היותר (מבלי לחרוג מסכום של 90,000 ש"ח לילד) על הוצאות זכאיות שבהן נשאת (ושאינן מזכות אותך בהחזר בדרך אחרת) אשר הובילו לחוזה פונדקאות חוקי שהושלם במלואו. הסכם פונדקאות חוקי שהושלם במלואו הוא הסכם שהוביל להכרה בך כהורה של ילד בתעודת הלידה, לצו בית משפט המורה על אימוץ או לצו בית משפט שניתן לאחר הלידה ושמכיר בזכויות שלך כהורה על-פי החוק החל, ושאינו מפר שום חוקים ברמה הארצית, האזורית או המקומית.

החזר הוצאות

להגשת בקשת החזר הוצאות, בצע את הצעדים הבאים:

  1. השלם את טופס בקשת החזר ההוצאות של תוכנית סיוע בתהליך פונדקאות בתוך שישה חודשים מיום הלידה או תאריך תחילת הזכויות ההוריות על הילד. יש לוודא כי כל הפרטים סביב כל הוצאה, כולל חשבוניות/קבלות והוכחות תשלום כלולות
  2. HR Connect שלח את הטופס ומסמכים תומכים אל

הוצאות שאינן זכאיות

  • כל הוצאה הקשורה לפונדקאות מסחרית
  • הוצאות ביטוח או נכות קצרה עבור הפונדקאית
  • הוצאות שעליהן ניתן החזר במסגרת התכנית של Intuit לסיוע באימוץ או כל תכנית הטבות אחרת של Intuit
  • כל הוצאה שעליה קיבלת החזר מכל ישות אחרת, לרבות במסגרת של תכנית אחרת לעובדים, תכנית או שירות ממשלתיים (למשל כיסוי של הוצאות משפטיות על-ידי תכנית ביטוח משולמת מראש או תכנית החזר ההוצאות לעובדים של בן/בת זוג שלך)