עזרה באימוץ

ברכותינו! ילד מאומץ שמצטרף למשפחה הוא חוויה נפלאה ומרגשת. אבל אנחנו יודעים שזה גם כרוך בהרבה תכנון, עבודה משפטית והוצאות. Intuit תוכל לעזור לך לקזז חלק מהעלויות האלה, עם התוכנית לעזרה באימוץ.

אם אתה עובד קבוע ב-Intuit, עם לפחות 20 שעות עבודה שבועיות, תוכל לקבל החזר עד 15,000 ש"ח לכל אימוץ בגין הוצאות מוכרות כגון:

  • דמי אימוץ מסוכנויות אימוץ מאושרות. סוכנות אימוץ מאושרת היא ארגון או סוכנות מסחרית מבוססת עם רישיון עסק בתוקף
  • שכר טרחת עו"ד עקב תהליך האימוץ
  • דמי רישום מסוכנויות ממשלה מקומיות, אזוריות או ארציות
  • הוצאות נסיעה של ההורה המאמץ ו/או הילד, אם תהליך האימוץ מצריך נסיעות

אם גם אתה וגם בן/בת הזוג או הידוע/ה בציבור שלך עובדים ב-Intuit, אתם זכאים להחזר כספי בסך 15,000 ש"ח לכל היותר לכל אימוץ. אם אתה או בן/בת הזוג או הידוע/ה בציבור שלך זכאים להחזר הוצאות אימוץ ממעסיק אחר, מסוכנות ממשלתית וכדומה, תוכנית העזרה באימוץ של Intuit תיחשב בתור "כיסוי משני". למשל, נניח שהוצאות האימוץ הן 18,000 ש"ח. אתה מקבל מסוכנות ממשלתית מענק בסך 8,000 ש"ח. ההוצאות המוכרות שלך במסגרת התוכנית של Intuit הן 10,000 ש"ח (18,000 ש"ח פחות 8,000 ש"ח).

קבלת החזרים כספיים

כדי לקבל החזר כספי על הוצאות הנוגעות לאימוץ, יש להגיש מסמכים אלה ל-HR Connect:

  • קבלות על חיובים והוצאות הקשורים לאימוץ
  • כל תיעוד נלווה אחר

לאחר קבלה ואישור של התיעוד, בקשתך תועבר לתשלום בתאריך קבלת המשכורת הבא.

העובדים נושאים בכל המסים הנובעים מקבלת החזר כספי על הוצאות אימוץ מ-Intuit. המסים מחושבים לפי שיעור המס האישי שלך. להנחיות בנושאי מס, נא לפנות לאיש מקצוע בנושא.