Well Minds

הטיפול בבני משפחה קשישים עשוי להיות מאתגר, אבל אסור לך לשכוח את רווחתך האישית. חשוב גם לטפל בעצמך. כאן Well Minds נכנס לתמונה. Intuit מספקת את אוסף ההצעות שיעזרו לך להתמודד עם אתגרי החיים, לבנות חוסן ולהקל על המתח.

  • Whil הוא כלי דיגיטלי למודעות העוזר לך לשפר את בריאותך, יחסיך, תפקודך והשינה שלך.
  • שירותי הייעוץ יכולים לעזור לך כאשר אתה מוטרד ונראה שהחיים מכריעים אותך. באמצעות Optum, ספק ה-EAP של Intuit, תוכל לקבל שישה מפגשי ייעוץ חסויים בחינם בכל שנת כספים.