שירותי חוות דעת נוספת

אם אינך בטוח לגבי אבחנה רפואית או לגבי הטיפול ההולם במצב רפואי נתון, תוכל להיעזר בשירות לחוות דעת שנייה של Intuit דרך Best Doctors. השירות זמין לך ולשאירים המכוסים שלך (וכן להורים ולחותנים שלך).