Family Support Time (זמן משפחתי תומך)

אנו יודעים כי הטיפול בבני משפחה קשישים יכול להוסיף מתח ניכר על החיים העמוסים ממילא. על מנת לעזור לך להתמודד עם מצב משפחתי מסוג זה, אנו מציעים לך ארבעה שבועות של Family Support Time שיאפשר לך להעניק להורים, לסבים ולחותנים קשישים את הטיפול והתמיכה הנדרשים ולערוך את הסידורים הנחוצים לטיפול ארוך טווח ו/או להסדרת הטיפול הרפואי.