The information on this page is for regular employees. If you’re a SelectTime or seasonal employee, visit the benefits site for you.

קהילה

חשוב לנו לתת חזרה

תחושת החיבור לקהילה ממלאה תפקיד חשוב במסע שלכם לרווחה רגשית ונפשית. עובדי Intuit תורמים בנדיבות מזמנם, מיכולותיהם ומכספם בכל יום ויום כדי לחולל שינוי משמעותי בקהילה.

אנו קוראים לכם לתרום לנושא היקר ללבכם ולממש את אחד מערכי הליבה של Intuit באמצעות התנדבות בימי חופשה ובשעות הפנאי או בקשה להשוואת תרומות ארגונית לעמותות מוכרות.

תוכנית We Care & Give Back ‏(WCGB) (חשוב לנו לתת חזרה) של Intuit מאפשרת לכם לתרום מזמנכם ומכספכם חזרה לקהילה. בכל שנה קלנדרית, עובדים במשרה מלאה זכאים לחמישה ימים של זמן חופשי בתשלום להתנדבות. Intuit משלימה את התרומות שלכם לארגונים ללא רווח שנבדקו, עד €5,000 לכל שנת כספים.

למידע נוסף על התוכנית וכיצד ניתן להשתתף בה.

תרומת נקודות לעמותות

תוכלו לתרום לאושרם של אחרים באמצעות דאגה לבריאותכם. תרמו את הנקודות שהרווחתם בתוכנית הפעילות למגוון רחב של מטרות צדקה. למידע נוסף היכנסו לאזור 'נותנים חזרה' באתר Virgin Pulse.

תוכלו גם לתת חזרה, ולעזור לאלה הנזקקים לכך, באמצעות ניצול נקודות ההכרה של Spotlight והעברתן לתוכנית תרומות.

התחברו ל-Spotlight עם פרטי האימות של Intuit, גלו לאילו עמותות ומוסדות צדקה תוכלו לתרום ובחרו את העמותה הרצויה.