The information on this page is for regular employees. If you’re a SelectTime or seasonal employee, visit the benefits site for you.

תוכנית פנסיה/תכנית חיסכון לפנסיה

תכנית הפנסיה של‎ Intuit ‎היא כלי חיסכון רב עוצמה המסייע לך לבנות ביטחון כלכלי בכך שהוא מאפשר לך לתרום לתוכנית החיסכון שלך וגם לקבל את השתתפות החברה‎. המיסים על כל גידול בהשקעה נדחים עד למשיכת הכספים על ידך‎. התכנית מנוהלת על ידי‎ Mivtach Simon Insurance ‎(מבטח סימון ביטוח), ‎(MVS)‎.

זכאות

כל עובדי‎ Intuit ‎הפעילים יכולים להשתתף בכפוף לזכאות‎. כשבועיים לאחר תחילת העבודה ‎, MVSתיצור איתך קשר לתיאום פגישה‎.

תרומת העובד וההשלמה ע"י החברה

  • העובד תורם 6.5% באמצעות ניכויי שכר‎.
  • Intuit תורמת עד 7.5% (כולל נכות) ו-8.33% (פיצויי פיטורים)‎.
  • ביטוח חיים ונכות מובטחים באמצעות תוכנית הפנסיה האישית‎.
  • תוכל לבחור ולהתאים אישית את התוכנית שלך באמצעות‎ MVS ‎ או סוכנות הביטוח הפרטית שלך‎.
  • תרומת המעסיק מבוססת על הרווחים המגיעים לך‎.*
  • התרומות שלך נעשות‎.

‎*‎הרווחים הזכאים כוללים שכר בסיס ו-IPI ‏(Inuit's Performance Incentive - תכנית תמריץ ביצועים של Inuit). שכר הבסיס כולל דמי חג, תוספת חופשת לידה לאם, דמי חופשת לידה לאב, דמי נכות לטווח קצר, דמי מחלה ודמי חופשה‎. המיסוי משולם על פי דרישות החוק הישראלי והמסים מנוכים בהתאם לתקרות המס

מגבלות התרומות

ניכויי המעסיק ניכויי העובד ניכויים לפיצויי פיטורים
מינימום 6.5% מינימום 6% מינימום 6%
מקסימום 7.5% מקסימום 7% מקסימום 8.33%

כיצד לבצע שינויים

אנא יידע את Benefits Delivery על כל שינוי על פי הנסיבות, תוך עדכון המוטבים ורמות ההשקעה, והם יוודאו כי ‎MVS או סוכנות הביטוח הפרטית שלך יעודכנו, וחבר בצוות MVS יתאם פגישה במידת הצורך‎.

שאלות

אם יש לך שאלות, פנה אל HR Connect.