The information on this page is for regular employees. If you’re a SelectTime or seasonal employee, visit the benefits site for you.

הטבות רפואיות ללהט"בים

Intuit גאה בהיותה חברה מובילה בכל הנוגע לגיוון, שוויון והכלה. אנחנו רוצים שכל העובדים שלנו ירגישו בעלי ערך וכי יש להם תמיכה גם בחייהם המקצועיים וגם בחייהם הפרטיים. זו הסיבה מדוע אנו מתרגשים לספק הטבות אשר עוזרים ומסייעים לעובדים הלהט"בקים שלנו.

  • ניתוח לשינוי מין: Intuit מציעה החזר הוצאות לניתוח לשינוי מין עד 150,000 ש"ח כהוצאה חד-פעמית. זה הרבה מעל הכיסוי הביטוחי הרגיל. ניתן גם לקבל החזר הוצאות עבור טיפול רפואי משלים (כולל כל טיפול המבוצע על ידי רופא, כולל מתן תרופות, הקשורות לשינוי מין), עד לסכום מרבי של 30,000 ש"ח.
  • כיסוי בריאותי: על מנת להבטיח את הבריאות והרווחה של כל עובדינו האהובים, אנו מציעים כיסוי ביטוח רפואי קבוצתי לבני זוג וידועים בציבור מאותו המין של עובדי Intuit.